Årsmöte 2017-04-09

Tid: Söndag 9 april kl 1115 – 1200 års följt av en föreläsning
Plats: Armémuséum i Stockholm (hörsalen)

Kl 1200 – 1330 Föreläsning om agenten Christine Granville
Granville var en polskfödd kvinna som blev agent i det brittiska SOE med uppdrag i Frankrike, Polen och östra Europa.

Publicerad i Okategoriserade

Föreläsningar på Armemuseum

Söndag 20 november genomförs två föreläsningar med start klockan 11:15 på Armémuseum (hörsalen) i Stockholm.

  1. 11:15-11:20: Inledning av ordföranden.
  2. 11:20-12:00: Bengt Nylander som nyligen gav ut en bok om sina 25 år på SÄPO, föreläser om kontraspionage. Hans bok finns att köpa i samband med föreläsningen till förmånspriset 160 kr.
  3. 12:00-12:40: Göran Elgemyr föreläser om fallet Kaj Holst. Göran har tidigare skrivit en bok om detta märkliga och intressanta fall.

Väl mött
Christer (ordförande)

Publicerad i Föredrag, Information, Nyheter

Årsmöte och föredrag om främmande undervattensverksamhet, Ternberg och C-byrån samt svensk underrättelsetjänst söndag 24 april

Föreningen Sveriges öga och öra hälsar välkomna till årsmöte söndagen den 24 april klockan 11.15. Som vanligt håller vi till i hörsalen på Armémuseum i Stockholm.

För den som ännu inte betalat 2016 års medlemsavgift finns bankgironummer och annan information här.

Efter årsmötet kommer tre föredrag att hållas. Preliminär start är klockan 12.20

  1. Vad gjorde de här? Personliga reflektioner om den främmande undervattensverksamheten. Föredrag av Per Andersson
  2. Svensk underrättelsetjänst. Föredrag av Jan-Olof Grahn
  3. Helmuth Ternberg och C-byrån. Föredrag av Gellert Kovacs

PER ANDERSSON är pensionerad överstelöjtnant vid Kustartilleriet. Han har under 20 års tid på central nivå varit engagerad i frågor kring främmande undervattensverksamheten, bland annat i den marina analysgruppen och i olika befattningar inom under­rättelse- och säkerhetstjänsten bland annat avseende bearbetning och analys av inhämtad information.

Hans föredraget handlar inte om observationer eller indikationer som gjorts av de många personer som under årens lopp rapporterat händelser till militära myndigheter utan om vad personer som varit med ombord eller haft god kännedom om detta berättat och vad syftet kan ha varit med undervattensverksam­heten.

JAN-OLOF GRAHN har tidigare arbetat på FRA och kommer i april ut med boken Svensk underrättelsetjänstMedströms förlag. Boken kommer att finnas till försäljning efter föredraget (200 kronor). Jan-Olof Grahn har tidigare skrivit om FRA:s historia, bland annat FRA – De första 70 åren.

GELLERT KOVACS är lärare och historiker, som bland annat gett ut boken Skymning över Budapest om Raoul Wallenberg och hans nätverk. Han har också gett ut en bok om Sovjetskämt och kommer i maj ut med en bok om politiska skämt i det forna östblocket. Gellert Kovacs, som är född i Ungern och kom till Sverige som 9-åring, forskar nu på Helmuth Ternberg och C-byrån, vilket är föremål för dagens föredrag.

Publicerad i Föredrag, Information

Föreläsningar på Armémuseum i oktober

Söndag 25 oktober genomför vi tre föreläsningar på Armémusum (hörsalen). Fritt inträde på Armémuseum (du säger bara att du ska gå på föreläsningen i hörsalen). Men i föreläsningssalen betalar icke-medlemmar 100 kr till föreningen. 
 
Vi har två gästföreläsare – Lars Gyllenhaal och Jerk Fehling. Föreningens styrelsemedlem Svante Winqvist står för dagens tredje föreläsning.
 
11.15-11.30 Ordföranden Christer Olsén öppnar mötet

11.30-12.30 Lars Gyllenhaal föreläser om Underättelsetjänst på Nordkalotten 1914-1945

12.30-13.40 Lunch (Styrelsen kommer att finnas i Armémuseums restaurang). Kom gärna och mingla.

13.40-14.40 Jerk Fehling föreläser om Flygvapnets tekniska underrättelsetjänst under kalla kriget 

14.40-14.50 Bensträckare

14.50-15.50 Svante Winqvist föreläser om hur den tjeckiska underrättelsetjänsten i Sverige närmade sig svenskar

15.50             Avslutning

Väl mött!
Christer (ordförande)

Taggar: ,
Publicerad i Föredrag

70 år sedan det blev fred efter VK2 – sen kom det kalla kriget

I år är det 70 år sedan andra världskriget upphörde. I Danmark uppmärksammas detta mycket stort. 4 maj besökte styrelsemedlemmarna Gunnar Ekberg och Lena Breitner Köpenhamn för att delta i minneshögtiden och kringvarande aktiviteter.

Efter andra världskriget blev relationerna mellan USA och Sovjet allt frostigare och världen kunde skåda ett nytt krig, det s.k. kalla kriget. De två stormakterna möttes aldrig på slagfältet. Men det var ibland – t.ex. vid Cuba-krisen – väldigt nära ett tredje världskrig. Stormakterna spände däremot musklerna mot varandra genom att stödja olika parter i konflikter i tredje land. Professor Agrell uttalade vid ett tillfälle att det kalla kriget vilade på två huvudpelare – Kärnvapnen och spionerna.

Vår förenings målsättning är att främja forskning och studier rörande underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia med huvudinriktning mot Sverige. Föreningens medlemmar får regelbundet ett välmatat medlemsbrev med information som sträcker sig fram till och med år 1991, då det anses att det kalla kriget upphörde.

Är du intresserad av att bli medlem? Mer information om medlemskap finns här!
Vill du ha mer information kan du kontakta oss direkt – kontaktuppgifter finner du här.

Christer Olsén, ordförande

Taggar: ,
Publicerad i Information

Årsmöte 19 april på Armémuseum

Vi börjar kl 12:30 och efter årsmötet som tar ca 45 minuter så följer föredrag.
Svante Winqvist, som är föreningens kassör, kommer att föreläsa om den Tjeckiska militära underrättelsetjänstens aktiviteter i Sverige under 80-talet. En numera pensionerad chef vid säkerhetspolisen kommer i samband med detta att hålla ett kort anförande.
Utifrån Svante Winqvists anförande kommer vår styrelsemedlem Lena Breitner med ett inlägg om sekretessgränser och vikten av att höra människor som fortfarande är i livet för att kunna åstadkomma en rättvisande beskrivning av underrättelsetjänsternas historia.
 
Väl mött
Christer Olsén, ordförande
Taggar: , ,
Publicerad i Aktivitet

Tips! Ny pod berättar om C-byrån och hemliga baser och landsförrädaren Stig Bergling är död

Det skulle nog krävas en heltidstjänst för att hålla koll på allt som publiceras om underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia. Men här kommer ett axplock. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) har ju en medlemstidning, Pennan & Svärdet. Här har alltså konceptet Militärt med Lars Gyllenhaal utvecklats och nu även blivit podcasts. I första avsnittet intervjuas Gunnar Isberg, bror till Fahle Isberg, om C-byrån och om de hemliga baserna vid norska gränsen under andra världskriget.

Ni bara måste lyssna, klicka här 

Vidare har ju Stig Bergling, mannen som förrådde Sverige och som dömdes för spionage för Sovjetunionen, gått ur tiden. Många har skrivit om honom. Vi rekommenderar bland annat Expressens långa skildring av fallet. Här har ni också länk till Dagens Nyheter. 

Här en krönika av Björn Hygstedt om nyhetsjakten när Berling rymde till Sovjet.

DN:s Mikael Holmström gör en en jämförelse mellan de skador Wennerström och Bergling åstadkom. Den är intressant, men däremot ifrågasätter vi å det bestämdaste påståendet att vi bara skulle ha haft två (2) storspioner under 1900-talet.

Vad en ”storspion” är för något har aldrig definierats men är ett väldigt populärt uttryck i media. Men vad är det egentligen? Kan IB:s ”Kandidaten” ha varit en storspion som lyckades håva hem värdefull information till Sverige? Vi vet inte för hans historia har aldrig offentliggjorts. Säpos gäckande ”Julia” som i något årtionde lurade skjortan av Stasichefen Markus Wolf och infiltrerade HV A, där Wolf inte förrän på 2000-talet fick veta att han blivit grundlurad, borde inte hon få plats i svensk historia som ”storspion”? Eller syftas bara på s k ”landsförrädare”? Syftas bara på dömda sådana? Räknas bara spionage mot rikets säkerhet, dvs det som berör militära saker? ”Königs” spionage på svensk och tysk socialdemokrati har aldrig fullt ut kunnat belysas. Vi kan därför inte värdera gärningarna mer än att konstatera hur han betygsattes av sin uppdragsgivare.

Historien har visat att personer som media lanserat som ”storspioner” inte alltid har varit det. Ett exempel är  Günter Guillaume, som faktiskt inte alls var något toppagent då han gav Stasi föga av värde. Analyser av SIRA-databasen har visat att han mest rapporterade om vad som hade stått i tidningen eller i annat redan offentliggjort material. Trots att han inte kunde skilja viktigt från oviktigt fick han 14 års fängelse.

Dessutom spänner Holmström över 100 år, där minst halva delen är belagd med sträng sekretess och resten har skett under en så tidig epok att dokumentationen utan tvekan får anses vara bristfällig.

Det är därför vi troligen aldrig kommer att kunna säga hur många toppagenter främmande makt haft i Sverige under åren 1900-1999 och hur många vi skickat ut i världen under samma period. Däremot kanske vi blir klokare varefter arkiven öppnas.

Publicerad i Information, Nyheter

Gunnar Ekberg fyller 70 år – ett tal från ordföranden

I dag, den 4 januari, fyller en av Föreningen Sveriges öga och öras grundare 70 år. Vi talar om Gunnar Ekberg, den tidigare agenten för IB. Med anledning av detta publicerar vi en hälsning från Föreningen Sveriges öga och öras ordförande Christer Ohlsén, ett tal som hölls i går kväll vid födelsedagsmiddagen.

Bäste broder!

Vi förflyttar oss till juni 1974, då jag precis hade börjat som signalspanare på FRA. Jag hade strax innan köpt den då så omtalade boken om IB. Hos oss på FRA fick boken inte avsedd effekt – Tvärtom den rakt motsatta. Vi tyckte du skulle få en förtjänstmedalj för dina utomordentliga insatser för Sverige. Bokens författare ansåg vi borde kokas i olja.

Du har en unik historik som kan få en actionfilm att förblekna. Du levde under många år med fienden som du infiltrerat, i en miljö där minsta misstag kunde få dödlig utgång. Du var alltid lojal, du kämpade och du höll ut, men det blev väl inte så mycket mys hemma i TV-soffan på den tiden.

När IB avslöjades av en landsförrädare vars namn jag inte vill befläcka din fest med, så fick du löpa gatlopp, och till och med lämna ditt hemland för din egen säkerhets skull. Som om inte det räckte så har det varit åtskilliga tillfällen efteråt då du fått ta emot kränkande och osakliga påhopp i media. Jag slutar aldrig att förvånas över att du klarat att hantera detta och därtill på ett så lugnt och sakligt sätt.

Jag tycker att när du ändå hade blev avslöjad som svensk agent så borde statsmakterna uttryckt sin uppskattning för dina förnämliga insatser för vårt land, och givit dig det erkännande du så väl är värd.

Du var med och grundade Föreningen Sveriges öga och öra 2007 och blev dess ordförande. Första gången jag träffade dig var på ett medlemsmöte i april 2010.  I en paus stegade jag fram till dig och presenterade mig. Vi hade ett mycket trevligt samtal. Jag minns att vi halkade in på ämnet marxism, och jag blev djupt imponerad av dina kunskaper i ämnet.

Det där samtalet blev också inledningen till en mycket fin och mycket förtrolig vänskap, och inte minst ett mycket gott samarbete i vår förening.

Det fanns på 1700-talet en stor tänkare här i Sverige som hette Silénus. Han sammanfattade med fyra ord de karaktärsdrag som präglar en god kamrat:
OrdningStyrkaMunterhet och Förtrolighet

Gunnar, du har alla dessa egenskaper, och jag är glad och stolt över att vara din kamrat.

Jag hoppas du får en fortsatt trevlig och minnesvärd kväll.

Ett stort grattis på din födelsedag från Christer

Publicerad i Information, Okategoriserade

Välkommen till ett nytt spännande verksamhetsår!

God Fortsättning på det nya året

Vi hoppas ni har haft en skön och avkopplande julledighet. Här kommer en kort info om vad som är på gång:

1. I år är det 70 år sedan det blev fred efter VK2, vilket vi kommer att uppmärksamma ur ett underrättelseperspektiv, inte minst då det var kort efteråt som det kalla kriget började. Kalla kriget var en epok som vår förening ägnar särskilt intresse.

2. 15 februari har vi styrelsemöte.

3. Nästa medlemsbrev börjar ta form.

4. Vi börjar nu förbereda nästa årsmöte. Mer information om detta kommer senare.

Publicerad i Aktivitet, Föredrag, Information

Weekendavisen gjorde reportage om Föreningen Sveriges öga och öra

I oktober 2012 arrangerade Föreningen ett föredrag om Stella Polaris på Malmö Brygghus. Föredragshållare var Johanna Parikka Altenstedt.

Med på föredraget fanns den danske journalisten Jesper Vind Jensen, som skrev ett reportage i Weekendavisen om vår förening och föredraget. Tyvärr finns artikeln inte på nätet. Nu två år senare hittar vi en gammal mp3-fil där Jesper Vind Jensen berättar om kvällen. På frågan om vi kunde publicera filen på vår hemsida så blev svaret ja. Håll till godo!

Publicerad i Information