Forskningsrapporter

Nr Titel,  innehåll och författare Antal sid, pris
MfS 1 Stasi spionerade på Sverige: Fallet IM ”Alfred Wegner” 1965-70

”Wegner var en konduktör på östtyska tågens Mitropavagnar. Han gjorde underrättelseiakttagelser i Sverige under sina resor 1965-70. Han var agent för en ”inrikes” avdelning.”

Lena Breitner och Svante Winqvist 2011

Ca 50 sid

50:-

MfS 2 Fallet IM ”THOMAS” eller Aleksander Radlers fall

”IM Thomas är den präst i norra Sverige som avslöjades 2012 efter ett komplicerat förspel, som började redan 1990. Föreningens Lena Breitner och en journalist på DN fick in en artikel i DN, som fick Radler att erkänna efter en lång tids förnekande. Vad hade han gjort? Här finns en del av svaret.”

Svante Winqvist 2012

64 sid

120:-

MfS 3 Sabotörer med hjärtat till vänster. Sabotageutbildningen av västtyska kommunister (DKP/MO) i DDR,

”DKP, västtyska kommunistpartiet utbildade i hemlighet sabotörer i DDR med instruktörer från armén och stöd och finansiering från Stasi. Läs här hur organisationen fungerade.”

Svante Winqvist 2012

124 sidor

160:-.

MfS 4 Volvo och Stasi (1). Affärer i Kalla Krigets skugga

Honecker åkte Volvo 264 TE. Stasi låg bakom köpen från företaget på Hisingen och passade på att spionera ”lite i förbifarten.”

Svante Winqvist 2012

10 sid

30:-

MfS 5 Fallet IM ”Kaufmann”, eller

Embargohandel med öst och Hans Jochheim. Om smuggling och teknikspionage.

Svante Winqvist 2013

47 sid

75:-

MfS 6 Fallet ”Sven” och ”Britt”

Första svenska fallet med både Säpos och Stasis ögon.

Makarna ”Sven” och ”Britt” förberedde spionage för Stasi och dömdes av Göteborgs Tingsrätt/Hovrätten i Västra Sverige 1991. Vi jämför Säpos underlag med deras akt hos Stasi.

Offentliggörs 26-27 september i Visby. Finns också i engelsk version.

Svante Winqvist 2013

68 sid

120:-

MfS 7 Fallet ”Lisa Krüger”

Fallet ”Lisa Krüger” – En stödagent i Sydsverige som

handleddes delvis av samma Stasiofficerare som ”Sven” och ”Britt”;
se ovanstående rapport om ”Sven” och ”Britt”

Verksamheten pågick 1967-1973, och är ett skolexempel på Stasis arbets-metoder.

Svante Winqvist 2014

50 sid

150:-

Cs 1 Agenten Borg i Göteborg

Agenten Borg i Göteborg – Ett tjeckiskt spionfall

Svante Winqvist 2015

34 sid

135:-

Cs 2 Bakom ryggen – Den tjeckoslovakiska underrättelsetjänsten

Bakom ryggen – Den tjeckoslovakiska underrättelsetjänstens kontaktverksamhet i Stockholm på 1960-talet.

Rapporten beskriver hur den tjeckiska underrättelsetjänsten från den tjeckiska ambassadens residentur i Stockholm arbetade på 1960-talet i Stockholm. Här anges också en mängd personer som kontaktades och hur dessa kontakter genomfördes. Källmaterialet kommer till övervägande del från tjeckiska arkiv.

Levereras som CD-skiva.

Svante Winqvist 2015

ca 400 sid

250:-

Se 1 IB-åtalet

IB-åtalet från 1973. En omfattande dokumentsamling.

För mer information klicka här.

Av Lena Breitner-Ekberg m.fl. 2010.

CD-skiva

150:-

DR10 DDR:s underrättelsekontakter i Sverige. En antologi.

Rapporten ställer samman de uppgifter som funnits i böcker och forskningsrapporter och en del löst underlag från Tyskland och nätet om vilka den östtyska underrättelsetjänsten hade kontakt med i Sverige.

Svante Winqvist 2018.

210 sidor
DVD
300:-

Vill du köpa någon/några av forskningsrapporterna så gör enligt följande:

1. Betala in beloppet på bankgiro 398-1289 och ange vilken/vilka rapporter du vill köpa. Ange beteckningarna i vänstra kolumnen + antal exemplar. Anges inte antal exemplar så utgår vi från att du vill ha ett exemplar.

2. Maila till kassor@ogaora.se och skriv vilka rapporter du vill köpa och ange att du betalat beloppet. Skriv gärna vilket datum du betalade så blir det enklare att hitta.

3. Kassören sänder rapporten till dig.

Med vänliga hälsningar
Föreningen Sveriges Öga & Öra

Top