Lars Moberg


Sekreterare i föreningen sedan 2013. Arméofficer 1967, utbildad och tjänstgjort som arméflygare och flyglärare. Tjänstgöring vid arméstaben till 1983 och övergick då till officer på reservstat med bl a tjänstgöring i underrättelse- och säkerhetstjänst. VD i ett företag som sysslar med säkerhetsteknik. Bor nära Ystad och har tre vuxna barn.