Verksamhet

Föreningens ändamål
Öka kunskapen om samt främja forskning och studier rörande underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia under perioden 1900 – 1991, med särskilt fokus på det kalla kriget.

Sekretess
Avgränsningen mellan vad som är historiska respektive aktuella förhållanden gör att föreningen är mycket noga med att inte på något sätt avslöja skyddsvärd information, inte låta sig involveras i den politiska debatten eller på annat sätt störa myndigheters verksamhet.

Aktiviteter

  1. Föreläsningar genomförs fyra gånger per år på Armémuseum i Stockholm. Vid varje tillfälle hålls 2 – 4 föreläsningar. Föreläsarna är forskare, journalister och andra personer som genom studier eller eget arbete har en historia att förmedla. Vi har även haft föreläsare från Norge och USA.

    När tillfälle ges så hålls föreläsningar även i andra städer.

    Då och då anlitas styrelsemedlemmar för externa föredrag i andra föreningar, hos myndigheter och andra organisationer.

  2. Forskningsrapporter skrivs och finns att köpa hos föreningen. Här har du en sammanställning på hittills producerade forskningsrapporter.
  3. Råd och stöd till de som skriver uppsatser om underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia.
  4. Arrangera utställningar, och f.n. pågår en Stasi-utställning på Aeroseum utanför Göteborg. Dessförinnan genomfördes en Stasi-utställning på Vaxholms Fästnings Museum.
  5. Informativa medlemsbrev skrivs och distribueras till medlemmarna. Medlemsbreven innehåller beskrivning av historiska skeenden, information om organisationer, recensioner av böcker, tips på utställningar med bäring på föreningens verksamhet m.m. Totalt 130-150 sidor per år.
Top