Tidigare föredrag, konferenser och andra aktiviteter

Föreningen håller på att sammanställda en lista på tidigare års föredrag, konferenser och andra aktiviteter. Listan är således långt ifrån komplett ännu. Hör av dig om det är något du saknar!

ÅR 2014 

Lördag 8 februari – Hamnmästaren i Malmö 

Föreningen Sveriges öga och öra arrangerade föredrag på temat flyktingströmmen över Östersjön, närmre bestämt den som gick från dikaturen Östtyskland och till Danmark eller Sverige.

Den danske journalisten Jesper Clemmensen har i flera år forskat i Stasiarkivet och 2012 kom han ut med boken Flugtrute Østersøen. Boken fick stor uppmärksamhet och utnämndes till årets historiebok i Danmark, eftersom den visade på ett bortglömt kapitel i kalla krigets historia. Alla minns bilderna från människor som flyr över Berlinmuren, men Clemmensen visade att fler människor dött under flyktförsök via havet under samma period.

Styrelseledamoten Lena Breitner Ekberg inledde med att berätta om sin mammas familjs flykt över Östersjön 1949, och om flyktingmottagning och säkerhetspolisens arbete på 40-talet.

flugtrute.NY

Söndag 6 april, årsmöte i Stockholm på Armémuseum 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och lunch bjöds föredrag.

Klockan 13 inledde författaren Sam Nilsson med att berätta om sin bok om T-kontoret. T-kontoret var en organisation som sedermera blev IB och idag kallas KSI. 

Klockan 14 höll prof em i historia och tidigare försvarsminister i Estland Hain Rebas berättar om de estniska skogsbröderna, som var en motståndsrörelse som bekämpade den sovjetiska ockupationen i Baltikum från senare delen av andra världskriget och ända in på 1950-talet. Vår egen dåvarande underrättelsetjänst – IB – hade en rad beröringspunkter med den verksamheten. 

7 maj pubkväll Stockholm 

21 maj pubkväll Malmö, Hamnmästaren

23 oktober Vaxholms radio 100 år, vår ordförande Christer Olsén höll föredrag om agentradiotrafik.

ÅR 2013

AGENTVÄRVNING OCH FALLET OLEG GORDIEVSKIJ

Lördagen den 6 april höll den danska Säkerhetspolisen PET:s tidigare operationschef Jørn Bro ett föredrag om agentvärvning och fallet Oleg Gordievskij Malmö Brygghus. 

Oleg Gordievskij känner nog många till, KGB-officeren som 1985 hoppade av till Storbritannien efter att i tio års tid ha jobbat för Väst. Vad många kanske inte känner till är att värvningen av Gordievskij var ett samarbete mellan danska PET och brittiska MI6. 

Jørn Bro arbetade för danska säkerhetspolisen PET 1965-77 och blev operations- och souschef 1969. Han blev den legendariske Arne Nielsens högra hand. Efter tiden i PET var Bro bland annat varit chef för danska polisskolan, Politiskolen, samt polischef i Glostrup. I dag är han oberoende rådgivare och föredragshållare. Läs mer och få bakgrund och länkar här. 

föredrag i Malmö 2013

föredrag i Malmö 2013

JAN MOSANDER, GUNNAR EKBERG OCH LENA BREITNER 28 APRIL 

Den 28 april 2013 hölls föredrag på Armémuseum i Stockholm. Journalisten Jan Mosander höll föredrag om sina erfarenheter av underrättelse- och säkerhetstjänstens värld. Han hade nyligen kommit ut med boken Bland spioner, kommunister och vapenhandlare. 

Därefter höll den tidigare IB-agenten och styrelseledamoten i föreningen Gunnar Ekberg föredrag om sina tio år för svensk underrättelsetjänst. Detta med anledning av att det var 40 år sedan IB-affären.

Styrelseledamoten och journalisten Lena Breitner höll föredrag om olika nordiska granskningsmodeller för undersökning av säkerhets- och underrättelsetjänster (Lundkommisjonen, Säkerhetstjänstkommissionen samt PET-kommissionen).

Föredrag 28 april 2013 i Stockholm.

Föredrag 28 april 2013 i Stockholm.

NÄRVARO SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 22 MAJ – IB-AFFÄREN 40 ÅR

Onsdag 22 maj arrangerade journalistutbildningen vid Södertörns högskola en debatt och temaeftermiddag om IB-affären 40 år efteråt. Arrangemanget var ett led i utbildningen av några av framtidens journalister. Moderator var Christoph Andersson, journalist och lärare i journalistik vid SH.

I maj 1973 avslöjade tidskriften FIB Kulturfront Sveriges hemliga spionorganisationIB, Informationsbyrån, och några av dess hemliga agenter. 40 år senare möttes IB-avslöjaren Peter Bratt och förre IB-agenten Gunnar Ekberg på Södertörns högskola. Det var faktiskt ett unikt möte. De båda sidorna hade nämligen aldrig mötts i en öppen och offentlig diskussion tidigare! Frågorna som ställdes var bland annat med vilka ögon ser de på IB-affären 2013 och vilka lärdomar vi dra kan dra av det som hände 1973.

Journaliststudenterna hade även gjort intervjuer med allt från forna makthavare till Pressombudsmannen. Som grundmaterial har eleverna haft tillgång till detdigitaliserade IB-åtalet, som Föreningen Sveriges öga och öra systematiserat och låtit skanna in, läs mer här. 

Arrangemanget var öppet för allmänheten och Sveriges öga och öra välkomnade initiativet och marknadsförde aktivt arrangemanget till medlemmar och andra intresserade.

DELTAGANDE PÅ DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I MALMÖ 2013

Föreningen Sveriges öga och öra har under tre dagar, 4-6 oktober 2013, deltagit på årets upplaga av De Svenska historiedagarna. Arrangemanget besöks traditionellt av många historielärare, men även andra människor ser till att förkovra sig i vår historia. Då årets upplaga hölls i Malmö blev det av naturliga skäl mycket malmöitiskt, skånskt och en del Öresundskt.

Vår förening stod för ett arrangemang på fredagseftermiddagen där vår vice ordförande Gunnar Ekberg berättade om sina tio år för svensk underrättelsetjänst. Föreläsningen besöktes av ett femtiotal åhörare, som ställde många frågor om Ekbergs liv, men även om föreningens verksamhet.

Föreningen representerades på Historiedagarna av Gunnar Ekberg och Lena Breitner Ekberg, som båda fick många frågor om föreningen. Informationsmaterial om vår verksamhet delades ut.

Gunnar Ekberg och Lena Breitner Ekberg höll också en stadsvandring i Malmö på söndagen. Tema var kalla kriget och Stasi, även om de hann med andra epokers spioner också. Ett fyrtiotal deltagare var med på vandringen.

KRISTER HANSÉN M FL STOCKHOLM 27 OKTOBER 

Den 27 oktober 2013 hade vi den nyligen pensionerade polisintendenten vid Säkerhetspolisen Krister Hansén, som föredragshållare. Han talade om Säpos verksamhet ur ett historiskt perspektiv.

Dessutom kommer föreningens styrelseledamot  och den tidigare IB-agenten Svante Winqvist att redogöra för ett Stasifall där han kunnat jämföra åtal och dom i Sverige mot två Stasiagenter gentemot Stasis egen bedömning av deras agenter. Helt enkelt en komparativ studie! Hur mycket skiljde sig Säpos och Stasis uppfattning åt?

Svante Winqvists rapport kommer att finnas till försäljning under dagen. Dessutom kommer en sammanfattning att vara tillgänglig på Kunskapsbiblioteket här på hemsidan, dit endast medlemmar har tillträde.

Det tredje föredraget hölls av föreningens ordförande Christer Olsén, som berörde spionfallen Richard Sorge (en sovjetiskt illegalist) och Röda Kapellet.

 

Mer uppgifter om 2013 kommer snart…

ÅR 2012

17 mars 2012, årsmöte på Armémuseum i Stockholm. 

Kl 11 föredrag av författaren Mats Ekman om Iraks spioneri i Sverige under 1970-91. Han har gett ut boken ”På uppdrag från Bagdad” (2011)

LÖRDAG 6 OKTOBER 2012 – OPERATION STELLA POLARIS 

I oktober 2012 arrangerade Föreningen ett föredrag om den hemliga Operation Stella Polaris. Föredragshållare var journalisten och författaren Johanna Parikka Altenstedt. Med på föredraget fanns den danske journalisten Jesper Vind Jensen, som skrev ett reportage i Weekendavisen om vår förening och föredraget. Tyvärr finns artikeln inte på nätet, men vi har fått tillstånd att publicera en mp3-fil där Jesper Vind Jensen berättar om kvällen.

Föredrag i Malmö 2012.

Föredrag i Malmö 2012.

Söndag 21 oktober 2012, Armémuseum, Stockholm.

Kl 1120-1150 information om Föreningen Sveriges öga och öra samt kort introduktion om kalla kriget Christer Olsén, ordförande i Föreningen Sveriges öga och öra.

Kl 1150-1250 Svante Winqvist höll föredrag om spionfall 

Kl. 1300-1400 Furstliga hangarounds – Om underrättelsespelet i England under Elisabeth I:s tid på 1500-talet. Föredrag av Anders Andersson

Kl. 1400-15 De svenska flygstridskrafternas verksamhet under Kalla Kriget Bert Stenfeldt. Bert är pensionerad generalmajor från Flygvapnet. Bert är den ende i världen som flugit SAAB:s alla stridsflygplan, och är en av de få som flugit stridsflygplan i 44 år. Han har varit med och utvecklat SAAB:s stridsflygplan.

Söndag 25 november 2012 – tema FRA 70 ÅR Stockholm Armémuseum

Kort information om Föreningen Sveriges öga och öra. Christer Olsén, ordförande.

FRA:s historia – Tiden på Lidingö. Magnus Anderberg, vars far var en av centralfigurerna när FRA bildades, håller föredrag om FRA

Operation Stella Polaris – En topphemlig operation där den finska signalspaningsorganisationen flyttades från Finskt territorium till Sverige. Johanna Parikka Altenstedt och Pertti Hänninen. Johanna Parikka Altenstedt är svensk-finsk journalist och författare som forskat i ämnet och skrivit en bok med titeln ”Operation Stella Polaris: Signalspanare på flykt”. Pertti  Hänninen är idag pensionär och ledamot i styrelsen för Föreningen Sveriges öga och öra. Hans föräldrar ingick i denna underrättelseoperation, vilket starkt bidragit till hans intresse för ämnet.

DC 3-händelsen – Nedskjutningen av FRA:s signalspaningsplan 1952. Christer Lokind, pensionerad markofficer och överstelöjtnant i Flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK och MUST) samt vid FRA. Han är sedan pensioneringen verksam inom Svensk Flyghistorisk Förening.

 ÅR 2011 

Våren 2011 – IB-åtalet på CD lanseras 

Föreningen Sveriges öga och öra har sedan hösten 2009 varit involverade i ett projekt för att kartlägga skadorna på och digitalisera det så kallade IB-åtalet B 652/73 mot Peter Bratt, Jan Guillou och Håkan Isacson och som förvaras på Stadsarkivet i Stockholm. Arbetet resulterade i en CD-skiva, som bland annat finns tillgänglig på Stadsarkivet i Stockholm. Den går även att köpa av föreningen.

3.4.2011 – Årsmöte och föredrag om agentradiosändningar

Den 3 april höll föreningen årsmöte på Armémuseum i Stockholm. I samband med detta höll föreningens medlem Christer Olsén föredrag om de hemliga och krypterade agentradiosändningar som under flera decennier riktats mot bland annat norra Europa. Sändningarna kom från Sovjetunionen och ett antal andra länder, både i öst och i väst. Dessa sändningar innehöll instruktioner till såväl spioner som värvats i landet som illegalister som vistades i landet under falsk identitet. Åhörarna fick också höra några autentiska agentradiosändningar.

28.5.2011 – Heldagstur till Köpenhamn

Föreningen Sveriges öga och öra arrangerade tillsammans med Lunds akademiska officerssällskap en heldagstur till Köpenhamn. Vi började med guidad visning på Frihedsmuseet och fick veta mer om danskarnas motstånd under andra världskriget samt om projektet med Motståndsdatabasen, där alla motståndsmän och -kvinnor finns med och där huvuddelen är offentliga.

Efter en dansk ”frokost” på Gamle Hansens Familiehave fick vi nästa guidade visning på Frederiksbergs slott, som i dag är militärt område då arméns officersskola ligger här. Slottet har många intressanta historier men ur underrättelsesynpunkt är lunchen för tsar Peter den store på flaggaltenen anno 1716 kanske den mest intressanta. Mer information om slott och besökstider finns här:

 

Samarrangemang mellan Föreningen Sveriges öga och öra och Laos, Lund.

Samarrangemang mellan Föreningen Sveriges öga och öra och Laos, Lund.

SPIONUTSTÄLLNING PÅ VAXHOLMS FÄSTNINGS MUSEM

I samverkan med Vaxholms fästnings museum och säkerhetsföretaget Aqcuris hade Föreningen Sveriges öga och öra under sommaren 2011 (29.5-11.9)en miniutställning om spionage under kalla kriget på Vaxholms fästnings museum. Utställningen handlade dels om DDR som motståndarland, bland annat med dess verksamhet i Sverige, dels om spionteknik. Huvudansvariga för att ta fram materialet var föreningens styrelsemedlemmar Svante Winqvist och Johan Öhgren. 

Forskarkonferens om DDR i Visby 25-26 september

Måndagen och tisdagen den 25-26 september genomfördes forskarkonferensen ”Stasi i Norden – Forskningssituation och perspektiv” på Högkolan på Gotland. Fackhistoriker från Sverige, Finland, Danmark och Tyskland deltog. På konferensen belyses den aktuella forskningssituationen i Sverige (Birgitta Almgren, Södertörn), Finland (Kimo Elu, Turku), Danmark (Thomas Wegener Friis, Syddansk Universitet), samt Tyskland och Norge (Helmut Müller Enbergs). Föreningen Sveriges öga och öras styrelsemedlemmar Lena Breitner och Svante Winqvist höll föredrag.

Symposiet genomfördes av Högskolan på Gotland i samarbete med Södertörns högskola och Center for Koldkrigsstudier (Syddansk universitet).

STASIS VERKSAMHET I SVERIGE UNDER KALLA KRIGET Armémuseum i Stockholm, lördag 1 oktober 2011 klockan 10-16. Föredragen spelades in av SVT Forum.

10. Inledning. Christer Olsén, ordförande i Föreningen Sveriges öga och öra.

10.15. Stasiagenterna Holm Haase, Lanitzki och IB-affären. Lena Breitner Ekberg, journalist, fil.kand i historia, fil.mag. i ekonomisk historia. Driver bloggen ”Tankar om IB”.

11.15. Inte bara spioner – svenska DDR-medarbetare i SÄPO:s och Stasis arkiv Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns Högskola, verksam vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning CBEES. Leder forskningsprojekt om förbindelserna mellan Sverige och DDR.

13.45. Die DDR-Spionage. Helmut Müller Enbergs, forskare vid Stasiarkivet, BStU, adjungerad professor vid Center for Koldkrigsstudier, Syddansk universitet. Gästprofessor vid Högskolan på Gotland. Föredraget hölls på tyska med sammanfattning på svenska.

15. Inte bara HVA – om Stasis inrikes enheter som även opererade utrikes Svante Winqvist, civilekonom, underrättelseanalytiker och f.d. löjtnant i IB. 

DEN DOLDA ALLLIANSEN 12 NOVEMBER 2011, STOCKHOLM

 

Lördagen den 12 november höll journalisten Mikael Holmström föredrag för vår föreningen på Armémuseum i Stockholm. Han talade om sin bok ”Den dolda alliansen – Sveriges hemliga Nato-förbindelse”, som kom ut våren 2011. Eftersits skedde på Armémuseums restaurang.

ÅR 2010

Uppgifter kommer snart…

ÅR 2009

Uppgifter kommer snart…

ÅR 2008

Uppgifter kommer snart…