Svante Winqvist

Svante Winqvist kassör i föreningen.

Årtal Civil bana
1962-66 Handelshögskolan, civilekonom
1966-79 Utredningssekreterare/projektledare, stadskansliet Gbgs Kommun. Konsultuppdrag på: Skolstyrelsen, Energiverken, Socialförvaltningen, Sjukvårdsförvaltningen.
1979-2008 Volvo VHK projektledare ekonomi, Administrativ chef Stiftelsen Volvo Resultat, Adm chef Volvoresultats Försäkringsförening. VD Dito.

Årtal Underrättelse-bana
xxxx Free-lance IB/GBG
xxxx IB utbildning Valla Torp, Vpl It.
xxxx Opass t Gunnar Ekberg, ”Motivet”
1973 IB Affären
1975 Sjukhusspionaffären
xxxx Strökontakter
200x Forskningsarbete med underrättelseperspektiv, primärt avser f.d. DDR, samhälle, Stasi, VA, GSSD/WGT (=Sovjet i DDR), KGB och GRU i DDR 10-15 forskningsresor till f.d. DDR.